Kørekort til personbil

Almindelige betingelser for at få kørekort.


Bopæl

Det er en forudsætning for at få udstedt kørekort, at du har såkaldt sædvanlig bopæl i Danmark.

Du kan tidligst begynde i køreskolen 3 måneder før, du bliver 18 år. Køreprøven kan tidligst aflægges den dag, du bliver 18 år.

Ved sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor du opholder dig som følge af dine personlige eller erhvervsmæssige forhold.

Det er ligeledes en betingelse, at du har opholdstilladelse (opholdsbevis) her i landet, medmindre du kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.


 Helbred

Endelig skal du have et tilfredsstillende helbred. Helbredskravene omfatter bl.a. synet, hørelsen, fysiske og psykiske handicap, hjerte- og nyresygdomme, sukkersyge og epilepsi.

Borgersrvice tager i første omgagng, stilling til om kravene er opfyldt på baggrund af den indleverede lægeerklæring.

l nogle tilfælde skal lægeerlæring forelægges embedslægen eller sundhedsstyrelsen.


 

ga('set', 'userId', {{USER_ID}}); //
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial